Lokalhistorie – din historie

Karlebo Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1976 og har i dag mere end 600 medlemmer.
Foreningens formål er blandt andet at udbrede kendskabet til – og vække interessen for – den tidligere Karlebo Kommunes tusindårige historie. Kommunen blev i 2007 lagt sammen med Fredensborg-Humlebæk Kommune til det, der i dag hedder Fredensborg Kommune.

Alle personer uanset bopæl kan optages som medlemmer. Virksomheder, foreninger og institutioner kan optages som medlemmer med rettigheder svarende til 1 medlemskab. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme ved afstemninger på generalforsamlingen.

Foreningen tilbyder medlemmerne foredrag, by- og egnsvandringer, udflugter, historiske cykelture, rundvisninger o.a. Desuden udgiver foreningen bøger og hæfter med emner, der har relation til lokalsamfundet. Disse er gratis for medlemmerne. Foreningen udgiver også et medlemsblad,  ”Rytterskolen”, der så vidt muligt udkommer 4 gange årligt. Du kan se bladet ved at gå ind på hjemmesidens menupunkt ”Om foreningen” og derpå scrolle ned til ”Medlemsbladet”. Her finder du udgivelserne af Rytterskolen fra de sidste 8 år.

Det er vores erfaring, at jo mere man ved om sit lokalsamfunds historiske udvikling, og de ydre fysiske rammer, der omgiver en i hverdagen, jo mere kommer man til at holde af den. Derved undgår man også en følelse af rodløshed og manglende identitet. I den sammenhæng indgår et medlemskab af Karlebo Lokalhistoriske Forening som et værdifuldt tilbud.

Klik på menupunktet “Meld dig ind” og træf en god beslutning – vi glæder os til at se dig!