Lokalhistorie – din historie

Bestyrelsen må med beklagelse herved meddele, at foreningen, på grund af Corona-krisen, ser sig nødsaget til at aflyse alle planlagte arrangementer frem til september 2020.

Derudover har vi desværre måttet  lukke for besøgende på museet i Avderød.
I slutningen af maj er Danmark ved at lukke kontrolleret op igen, og bestyrelsen har besluttet, at museet lukker op igen tirsdag den 2. juni.
I den anledning har vi sendt en pressemeddelelse om genåbningen til Frederiksborg Amts Avis og til UgeNyt.
Vi regner med at pressemeddelelsen kan læses i aviserne i uge 23, men du kan allerede nu læse den ved at klikke her


Karlebo Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1976 og har i dag mere end 660 medlemmer.

I vedtægterne hedder det, at foreningens formål blandt andet er at udbrede kendskab til og vække interesse for Karlebo og omegns historie. Det sker ved afholdelse af foredrag, by- og egnsvandringer, udflugter o.l. Samt ved udgivelse af bøger og hæfter med emner, der har relation til lokalsamfundet.

Desuden er det også foreningens opgave at fungere som museumsforening, idet Fredensborg Byråd har overladt foreningen den opgave at drive kommunens kulturhistoriske museum, hvilket vil sige Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød.

Det er vores erfaring, at jo mere man ved om sit lokalsamfunds historiske udvikling og de ydre fysiske rammer, der omgiver en i hverdagen, jo mere komme man til at holde af den. Derved undgår man en følelse af rodløshed og manglende identitet.

I den sammenhæng indgår et medlemskab af Karlebo Lokalhistoriske Forening som et værdifuldt tilbud.
Klik på menupunktet  “Meld dig ind” og træf en god beslutning – vi glæder os til at se dig.