Program 2024

 Foredrag

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Tid: Kl. 19.30 – 21.30.
Entré: 25,00, incl. kaffe.

Foredragene er åbne for alle, undtagen 21. marts, hvor der også afholdes generalforsamling.

29. februar
Krig og kærlighed i Karlebo Præstegård

Journalisten Jacob Topsøe fortæller – på baggrund af nyfundne breve – om krig og kærlighed i Karlebo præstegård på H.C. Andersens tid. Han er tiptipoldebarn af præsten Peter Elias Hall, der boede med sin familie i Karlebo præstegård fra 1854 til 1863. For få år siden fandt Jacob Topsøe frem til flere tusind breve og billeder, tilhørende den gamle præsteslægt. De giver ikke blot et enestående indblik i livet i en præstegård i sidste halvdel af 1800-tallet. De rummer også masser af Danmarkshistorie, for familien Hall havde nære bånd til både kongehuset, Christiansborg og landets mest berømte kulturpersonligheder

21. marts
Donse Krudtværk

(Kun for medlemmer p.g.a. generalforsamling)
Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil fortælle om krudtværket, der lå vest for Gunderød og blev etableret i 1704 af Dronning Louise på Hirschholm Gods. Den leverede ”krudt og kugler” til den danske hær og flåde, senere til civile jagtformål. Krudtværket var en vigtig, men også farlig arbejdsplads. Foredraget vil omhandle både fremstillingsprocessen såvel som den sociale og økonomiske betydning for området, indtil krudtværket blev lukket i 1910, hvor produktionen flyttedes til Frederiksværk.

25. april
Arkæologi

Museumsinspektør Jakob Schlein Andersen, Museum Nordsjælland, vil fortælle om undersøgelsen ved Kelleris Hegn, hvor der blev udgravet en stor og fundrig jernalderboplads. På bopladsen blev der fundet usædvanligt mange spor efter jernudvinding og smedearbejde.  

25. september
Kunstfliser fra Humlebæk og Nivaa Flisefabrikker

Formanden for Teglværksmuseet Nivågårds Ringovn, Jørgen Berthelsen, vil fortælle om fabrikkerne, der var i drift fra 1936 til 1981. I starten produceredes fliser efter de klassiske spanske og hollandske motiver, og disse fliser var i hele perioden vigtige for værkerne. Man ansatte kunstnere og udvidede snart repertoiret, så værkerne kunne producere mange hundrede motiver. Motiver, der kunne males på fra 1 flise til op mod 1.000 fliser i ét billede. Motiverne strakte sig fra masseproducerede turistmotiver til egentlige unikke kunstværker.

31 oktober
På vagt ved Øresund

Siden 1660 har Øresund været en grænse mellem to og ikke altid venligtsindede lande, der i perioder tilmed har været i krig med hinanden. Hvorledes man fra dansk side bevogtede kysten mellem Helsingør og København, fortælles i bogen “På vagt ved Øresund” af Bjørn Westerbeek Dahl. Han vil i foredraget særligt fortælle om forholdene langs kysten mellem Mikkelborg og Sletten, hvor der i 1750’erne var planer om at lægge et stort søfort i Nivåbugten. Under Englænderkrigene placeredes i 1801 en optisk telegraf på strandengene, og så sent som i 1945 byggede den tyske besættelsesmagt kanonstillinger til forsvar mod en eventuel svensk invasion.

28.november
Den kolde krig i Kokkedal Industripark

Cand.polit. Peter Aarby vil fortælle om beredskabsbunkeren i Kokkedal Industripark. Bunkeren skulle under den kolde krig i givet fald være hovedkvarter for det civile beredskab (Politi, civilforsvar, kommune) i Karlebo Kommune. Forventningen var, at en krig mellem Warszawa-pagten og NATO ville ske med anvendelsen af såkaldte ABC-våben (Atom; Biologisk; Kemisk) og bunkeren var indrettet herpå. Peter Aarby vil gennemgå baggrunden for etableringen af de kommunale bunkers i Danmark og med særlig vægt på vores egen bunker, der fortsat eksisterer stort set som den gjorde under den kolde krig.

Andre aktiviteter

 Torsdag 21. marts
Generalforsamling med efterfølgende foredrag

Se omtalen af foredraget ovenfor.

Lørdag 18. maj
Rundvisning på Karlebo Mølle

Rundvisning på den historiske Karlebo Mølle, som opførtes i 1835. Hvor nu Karlebo Mølle og Møllegaard ligger, har der siden 1568 været møller. Først en vandmølle, senere suppleret med en stubmølle og endnu senere erstattet med en hestemølle samt endelig en hollandsk mølle. Guider er cand.polit. Peter Aarby samt medlemmer af Fredensborg Møllelaug. Besøget på møllen påbegyndes kl. 11.00 og afsluttes kl. 12.30. Kl. 13.00 indtages en let frokostanretning på Karlebo Kro. Turen er gratis, incl. frokosten på kroen.

Deltagelsen er kun for medlemmer og tilmelding nødvendig, da der kun er et begrænset antal pladser. Nærmere herom tilgår medlemmerne i god tid før besøget.<

Mødested: Parkeringspladsen ved Karlebo Kro kl.10.50, hvorfra der køres samlet til møllen.

Søndag 16. juni
Historisk cykeltur

Start på Nivå Havn (orientering om havnens historie), ad Strandvejen til Galejhavnen (orientering om havnens historie), derfra til Ringovnen (orientering om ovnens historie) videre ril Kalvehaven (orientering om Lille Nivågårds historie), afslutning med en gratis forfriskning hos Café/bager Antons i Nivå. Guider er Bjørn Sandberg og Peter Aarby.

Mødested: Ved havnekontoret på Nivå Havn kl. 10.00. Turen afsluttes senest kl. 13.00.

Torsdag 22. august
Byvandring i Kokkedal

Historikeren Niels Storgaard Simonsen vil tage deltagerne med på en byvandring i både det gamle og det nye Kokkedal. Turen går fra rådhuset ad Egedalsvej til Egedal og Brønsholmdal og slutter ved Mølledammen i det centrale Kokkedal. Undervejs vil han trække trådene flere hundrede år tilbage i tiden, men også berette om den voldsomme udvikling, der siden 1970 betød skabelsen af det nuværende Kokkedal. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.

Mødested: Kl. 19.00 ved Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal.

 Tirsdag 5. september
Mindehøjtidelighed for faldne soldater fra Karlebo Sogn

I samarbejde med Karlebo Menighedsråd afholdes på Karlebo Kirkegård samt i kirken en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn.  Mindehøjtideligheden finder sted kl. 15-17 og afsluttes med et mindre traktement i Længen ved siden af kirken. Alle er velkomne.

 Lørdag 14. september
Bustur til Frihedsmuseet.

Frihedsmuseet ligger i Churchillparken i København tæt på Amalienborg, Kastellet og Langelinie. Museet er en del af Nationalmuseet og fortæller om besættelsen og modstandskampen i Danmark i årene 1940-1945. Under besættelsen var medlemmer af modstandsbevægelsen aktive i vores kommune, og fra vort kystområde blev der, under redningsaktionen i oktober 1943, sejlet et stort antal jøder til Sverige

Turen i er gratis og omfatter transport med bus fra Nivå og Kokkedal Stationer, frokost på Restaurant Petersborg samt rundvisning på Frihedsmuseet. Afgang fra Nivå Station kl. 12.00 og hjemtransport fra museet kl. 16.00. Tilmelding nødvendig, da der kun er et begrænset antal pladser. Nærmere herom tilgår medlemmerne i god tid før besøget.

Hent programmet i pdf-format her.