Næste arrangement

Foredrag
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30-21.30
Bondens frigørelse i sidste halvdel af 1700-tallet 

Historiker, cand. mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om baggrunden for det, der ofte bliver betegnet som bondens frigørelse. Der tænkes især på stavnsbåndets ophævelse.
Men der er andre ligeså vigtige elementer i den proces, der førte frem til en økonomisk bedre stillet bondestand.
I Karlebo begyndte det i 1761, da dronning Sophie Amalie på Hirschholm Gods udstedte de såkaldte “Arvefæste-Skøder” til bønderne, hvilket gjorde dem til selvejere.
Andre vigtige elementer var udskiftningen og hoveriets afskaffelse.

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Entré: 25.- kr incl. kaffe. Alle er velkomne.