Næste arrangement

Foredrag

Rytterskolerne i Danmark
– hvorfor blev de bygget?

Torsdag 26. april kl. 19.30-21.30

 Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.

 Entré: 25,00, incl. kaffe. Alle er velkomne.

Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om baggrunden for dette enestående og kostbare byggeri af 241 såkaldte kongelige skoler, kaldet rytterskoler.

Det skete i Danmarks tolv rytterdistrikter på blot fem år fra 1722 til 1727. I Karlebo Sogn byggedes i 1723 en rytterskole i Avderød i 1723. Den var skole i 200 år, og var de første 90 år sognets eneste skole.

I dag rummer bygningen Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Rytterskolerne kan betragtes som forløberne for den danske folkeskole, der ved en kongelig forordning etableredes i 1814.

Fredensborg Lokalhistoriske Museum
Rytterskolen i Avderød. Nu Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Foto: Torben Michaels