Næste arrangement

Generalforsamling 2020
Afvikles som en ”hjemme-generalforsamling”.

I henhold til vedtægterne skulle der allerede have været afholdt generalforsamling før den 1. april, men p.g.a. faren for Corona-smitte måtte vi desværre aflyse. Vi planlagde derpå at gennemføre generalforsamlingen den 29. oktober. Imidlertid er smittetrykket jo atter vokset, hvorfor vi af sikkerhedsgrunde har valgt, at vi ikke mødes til generalforsamling i Egedal Kirkes foredragssal som vi ellers plejer.

I stedet for afvikler vi en ”hjemme-generalforsamling”. Således at forstå, at vi, i overensstemmelse med vedtægterne, 14 dage før den 29. oktober, hermed nu tilsender alle medlemmer ”indkaldelsen”, sammen med en række bilag. Samtlige medlemmer udgør derfor Generalforsamling 2020.

I har derfor god tid til at læse materialet igennem. Hvis I ønsker at fremsætte ændringsforslag til nogle af punkterne i indkaldelsen, beder vi jer sende dem til formanden pr. mail: niels.storgaard@email.dk eller pr. post: Niels Storgaard Simonsen, Fasanvænget 531, 2980 Kokkedal. De skal være ham i hænde senest den 22. oktober. Disse forslag vil så blive rundsendt til alle medlemmerne.

Såfremt bestyrelsen den 30. oktober 2020 ikke har modtaget nej-stemmer fra et flertal af medlemmerne, vil vi betragte forslagene som vedtaget.

Bilag i PDF-format:
Indkaldelse med dagsorden
Regnskab for 2019
Budgetforslag 2020
Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens beretning for 2019