Generalforsamlingen 2018

Foreningen afholdt i 2018 generalforsamling torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.30.
Generalforsamlingen fandt sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal.

Se indkaldelsen og dagsordenen
Se bestyrelsens beretning
Se referatet fra generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen var der pause, hvor der blev budt på kaffe/the med kringle.

Nedgangen til bunkeren i Kokkedal Industripark. Foto: Bjørn Sandberg.

Aftenen blev afsluttet med et foredrag af Cand.polit. Peter Aarby, Han fortalte om beredskabsbunkeren i Kokkedal Industripark. Bunkeren skulle være hovedkvarter for det civile beredskab i Karlebo kommune. Man forventede, at en krig mellem Warszawapagten og NATO ville finde sted med anvendelsen af såkaldte ABC-våben og bunkeren var indrettet herpå. Foredragsholderen gennemgik baggrunden for etableringen af de kommunale bunkers i Danmark, med særlig vægt på bunkeren i Kokkedal Industripark, der fortsat eksisterer.