Generalforsamling

Generalforsamling 2017.

Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.30.
Generalforsamlingen finder sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal. Jeg skal minde om, at såfremt der er medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 1 uge før den berammede dato for generalforsamlingen, d.v.s. senest den 23. marts.

Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle. Vi slutter aftenen med et foredrag af bibliotekar Kirsten Norn, der vil uddybe sin artikel om inspektør Johan Frederik Johansen i foreningens medlemsblad “Rytterskolen” nr.3, 2016.

– Hirschholm District gik forrest i udviklingen, da de i 1865 oprettede Fattig- og forsørgelses-anstalten Brønsholmsdal.
I landdistrikterne sås overalt i begyndelsen af 1860´erne et stærkt stigende antal fattige som følge af forøgede leveomkostninger og stagnerende lønninger. .

PS! I forbindelse med generalforsamlingen kan I gratis få udleveret foreningens nye udgivelse: “Brandvæsenets historie i den tidligere Karlebo Kommune”.