Om EU´s persondataforordning

Meddelelse til medlemmerne om persondata

Den 25. maj 2018 er en ny lov om persondataskikkerhed trådt i kraft.

Karlebo Lokalhistoriske forening er omfattet af denne lov og er derfor forpligtet til at oplyse medlemmerne om foreningens datasikkerhed.

For det enkelte medlem registreres alene af foreningens sekretær følende:

Efternavn

Fornavn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Sambo

Kassereren noterer endvidere, om der er indbetalt kontingent for det løbende regnskabsår.

I forbindelse med arrangementer, hvor der kræves forhånds tilmelding, noteres af sekretæren navn og e-mail samt evt. telefonnummer.

Der registreres alene oplysninger, som medlemmerne selv har afgivet samt evt. oplysninger, som er tilgængelige i almindelige offentlige registre vedr. telefonnummer og adresse og lignende.

Såfremt et medlem udtræder af foreningen, slettes data om pågældende senest ét år efter udmeldelsen.

Oplysningerne anvendes alene til at udsende medlemsblad, orientering om foreningens arrangementer samt kontingent opkrævning. Adgang til medlemsbasen har formanden, sekretæren og kassereren.

Såfremt der måtte være spørgsmål til disse retningslinjer, bedes henvendelse rettet til:

Formand Niels Storgaard Simonsen.  Mail: info@lokalhistoriske-forening.dk eller telefon  2341 5440.

Det samme gælder, såfremt et medlem ønsker oplyst, hvilke oplysninger foreningen har gemt om pågældende i medlemsdatabasen.