Generalforsamlingen 2019

Foreningen afholdt i 2019 generalforsamling torsdag den 28. marts kl 19.30
Generalforsamlingen fandt sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal

Se indkaldelsen og dagsordenen
Se bestyrelsens beretning
Se regnskabet for 2018
Se budgettet for 2019
Se referatet fra generalforsamling 2019

Efter generalforsamlingen og en kort pause, hvor der blev budt på kaffe/the med kringle, holdt historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo Lokalhistoriske Forening, et foredrag om det gamle Niverøds historie, indtil udviklingen med den nye bebyggelse på begge sider af Nivåvej. 

Trådene blev bl.a. trukket næsten 1000 år tilbage og frem til bygningen af kongevejen i 1790-erne. Afholdelsen af den første demokratiske folkeafstemning i 1841 på Niverød Kro, bygningen af Danmarks første plejehjem i 1891. Samt endelig tiden fra 1960-erne og frem, hvor han fortalte om den hurtige udbygning fra landsby til en del af den moderne forstadsbebyggelse Niverød-Nivå.