Generalforsamling den 26. marts 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til generalforsamling, torsdag den 26. marts 2020, kl. 19.30.
Generalforsamlingen finder sted i Foredragssalen, Egedal Kirke, Egedalsvej 3, Kokkedal. Jeg skal minde om, at såfremt der er medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 1 uge før den berammede dato for generalforsamlingen, d.v.s. senest den 19. marts.

Efter generalforsamlingen er der pause, hvor der bydes på kaffe/the med kringle.

Vi slutter aftenen med et foredrag af tidl. formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bent Skov Larsen.   
Han vil fortælle om Hage slægten, der stammede fra Holland. Slægten fik stor betydning i det danske samfund. Flere af slægtens medlemmer sad i Rigsdagen, og ikke mindst Johannes Hage, Nivågård, kom til at betyde rigtig meget for den lokale udvikling.

Se indkaldelse og dagsorden ved at klikke her.