Generalforsamlingen oktober 2020

Vedrørende: Generalforsamlingen 2020
                      afviklet som en ”hjemme-generalforsamling”.

Bilag i PDF-format udsendt sammen med indkaldelsen.:
Indkaldelse med dagsorden
Regnskab for 2019
Budgetforslag 2020

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens beretning for 2019

I henhold til vedtægterne skulle der allerede have været afholdt generalforsamling før den 1. april, men p.g.a. faren for Corona-smitte måtte vi desværre aflyse. Vi planlagde derpå at gennemføre generalforsamlingen den 29. oktober. Imidlertid er smittetrykket jo atter vokset, hvorfor vi af sikkerhedsgrunde valgte, at vi ikke skulle mødes til generalforsamling i Egedal Kirkes foredragssal som vi ellers plejer.

I stedet for afviklede vi en ”hjemme-generalforsamling”. Således at forstå, at vi, i overensstemmelse med vedtægterne, 14 dage før den 29. oktober, tilsendte alle medlemmer ”indkaldelsen”, sammen med en række bilag.
Samtlige medlemmer udgjorde derfor Generalforsamling 2020.

Medlemmerne havde derfor god tid til at læse materialet igennem. Hvis et medlem ønskede at fremsætte ændringsforslag til nogle af punkterne i indkaldelsen, bad vi om at  sende dem til formanden pr. mail: niels.storgaard@email.dk eller pr. post: Niels Storgaard Simonsen, Fasanvænget 531, 2980 Kokkedal.
Dette skulle være ham i hænde senest den 22. oktober.
Disse forslag ville så blive rundsendt til alle medlemmerne.

Såfremt bestyrelsen den 30. oktober 2020 ikke havde modtaget nej-stemmer fra et flertal af medlemmerne, ville vi betragte forslagene som vedtaget.

Referat af generalforsamlingen i oktober 2020
Foreningens nye vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2020

Opdateret den 30. oktober 2020