Meld dig ind

Et medlemskab for enkelte koster kr. 110,00 og for par kr. 160,00 årligt.

For at blive medlem:
Ring til 2341 5440 eller udfyld formularen herunder.

 

 

Foreningens politik for persondatasikkerhed

Den 25. maj 2018 er en ny lov om persondataskikkerhed trådt i kraft. Karlebo Lokalhistoriske forening er omfattet af denne lov og er derfor forpligtet til at oplyse medlemmerne om foreningens datasikkerhed.

For det enkelte medlem registreres alene af foreningens sekretær følgende:

Fornavn – Efternavn – Adresse -Telefonnummer og E-mail


Kassereren registrerer endvidere, om der er indbetalt kontingent for det løbende regnskabsår.

I forbindelse med arrangementer, hvor der kræves forhåndstilmelding, noteres af sekretæren navn og e-mail samt evt. telefonnummer.

Der registreres alene oplysninger, som medlemmerne selv har afgivet samt evt. supplerende oplysninger vedr. telefonnumre og postadresser, som er tilgængelige i almindelige offentlige registre

Såfremt et medlem udtræder af foreningen, slettes data om pågældende senest ét år efter udmeldelsen.


Oplysningerne anvendes alene til at udsende medlemsblad, orienteringer om foreningens arrangementer samt opkrævning af kontingent. Adgang til medlemsbasen har alene formanden, sekretæren og kassereren.


Såfremt der måtte være spørgsmål til disse retningslinjer, bedes henvendelse rettet til:


Formand Niels Storgaard Simonsen:


Mail: niels.storgaard@email.dk eller telefon 23 41 54 40.

Det samme gælder, såfremt et medlem ønsker oplyst, hvilke oplysninger foreningen har gemt om pågældende i medlemsdatabasen.

Den 18. juni 2018


Bestyrelsen


Karlebo Lokalhistoriske Forening